Algemene Voorwaarden - Brasserie Montmartre

De Pintelaan 86 (vlakbij UZ Gent) 9000 Gent
Ga naar de inhoud
Algemene voorwaarden
1. Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing voor de reservaties (hierna groep genoemd), de reservatie van eetplaatsen in brasserie Montmartre, door een fysieke of rechts persoon, op de website of op enige andere wijze, betekent de volledige aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Deze voorwaarden kunnen op elk ogenblik op de website geraadpleegd worden en hebben indien nodig voorrang op enige andere versie alsook op de eigen aankoop of andere voorwaarden van de klant.

2. Een reservatie voor een maaltijd bij brasserie Montmartre is pas geldig nadat U onze algemene voorwaarden gelezen en aanvaard geeft.

3. Een reservatie is pas geldig nadat ze aanvaard of bevestigd werd, via mail. Het bewijs van deze bevestiging is het antwoord van het restaurant.

4. Behoudens een specifieke overeenkomst en/of een uitdrukkelijke bevestiging van een reservatie door het restaurant zijn alle prijzen op de prijslijst onderhevig aan schommelingen afhankelijk van de marktprijzen van de basis ingrediënten en worden zij enkel ter informatie meegedeeld.

5. Dranken die tijdens de maaltijd worden maar die niet op de reservatie bon vermeld staan, worden aan de a la carte prijs aangerekend, evenals de geconsumeerde dranken die de gereserveerde hoeveelheid drank overschrijden.

6. De tafels blijven door brasserie Montmartre gereserveerd tot een half uur na het uur vermeld op order bevestiging. Bij aankomst na deze termijn worden de tafels opengesteld voor andere klanten en word de groep geplaatst volgens de mogelijk heden van het ogenblik waarbij deze kan opgesplitst worden in verschillende delen.

8. Een wijziging van de reservatie (datum, uur, aantal personen, aantal maaltijden, enz) dient steeds zo snel mogelijk aan het restaurant meegedeeld te worden en door het restaurant bevestigd te worden. De wijziging, gedeeltelijke of volledige annulatie van een reservatie zonder reservatie kosten dient steeds gemeld te worden hetzij per telefoon op het nummer 09 221 09 92 of het zij via mail info@brasseriemontmartre.be minstens 48 uur voor het afgesproken aankomst uur van de groep. Ingeval van gedeeltelijke of volledige annulatie binnen deze termijn van 48 uur is de klant, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, onmiddellijk reservatie kosten verschuldigd ten belope van 50% van de totale kostprijs ( btw inbegrippen) van de bestelde niet genuttigde maaltijden het zelfde geldt voor bevestigde a la carte reservaties, d.w.z zonder vooraf bepaalde menu voor meer dan 4 personen. In dit geval wordt een forfaitair minimum bedrag van 25 € ( btw inbegrepen) per niet genuttigde maaltijd aangerekend

9. Brasserie Montmartre kan er niet van beschuldigd worden zijn plicht niet na te komen wanneer het zich niet houd aan een bevestigde reservatie ingeval van overmacht, i.e. ten gevolge van enige gebeurtenis buiten zijn wil, met name ingeval van een algemene sectoriele staking, brand, terrorisme of een andere niet nader genoemde oorzaak. In dat geval worden de voorschotten terug betaald.

10. Enkel de handelsrechtbank van Gent, is bevoegd voor eventuele geschillen.        

De Pintelaan 86 9000 Gent | 09 221 09 92 | info@brasseriemontmartre.be | open vanaf 11.00 | visa-mastercard-bancontact

Terug naar de inhoud